Bezwaarschrift omzetbelasting

Wanneer u het niet eens bent met de belastingaanslag dan kunt u hier bezwaar tegen aantekenen.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Dit doet u middels een bezwaarschrift omzetbelasting.
Hieronder vindt u een aantal belangrijke voorwaarden gesteld aan zo’n brief.

Bezwaar aantekenen

Wanneer u het niet eens bent met de belastingaanslag dan is het mogelijk hiervoor bezwaar aan te tekenen. U kunt ook een verzoekschrift indienen of in beroep gaan bij de belasting-rechter.

De Belastingdienst dient u ten alle tijden aan te geven welke manieren er zijn om bezwaar in te dienen. Initieel zal dit bezwaar aantekenen zijn middels een bezwaarschrift.

Zorg er wel voor dat u een bezwaarschrift op tijd naar de Belastingdienst opstuurt, altijd binnen zes weken, en dat de inhoud aan alle eisen voldoet. Mocht een bezwaarschrift niet aan de eisen voldoen dan krijgt u nog wel een kans om de fouten te herstellen en het deze opnieuw in te dienen.

Op tijd indienen!

Het is belangrijk dat uw brief of digitale brief op tijd bij de Belastingdienst komt te liggen. Wanneer u te laat bent met het indienen dan kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard en wordt het als een verzoekschrift behandeld.

U kunt dan niet meer in beroep gaan. Het is dus van essentieel belang dat u op tijd het heel bij de Belastingdienst inlevert om problemen te voorkomen.

Om een bezwaarschrift goed in te kunnen dienen is de belastingaanslag belangrijk. Daarop staat een dagtekening en vanaf die dagtekening gaat het termijn van zes weken lopen.

Indienen kan op verschillende manieren:

Per post
Wanneer u het per post verzend dan bent u op tijd als het binnen zes weken na dagtekening op de post hebt gedaan en de Belastingdienst de brief niet later dan een week ná dagtekening heeft ontvangen.

Digitaal
Bezwaar aantekenen is natuurlijk ook mogelijk via internet – echter niet per e-mail. U dient voor een digitaal bezwaarschrift in te loggen bij de Belastingdienst.

Is het termijn voor het versturen van het bezwaarschrift bijna voorbij? Verstuur dan een niet-gemotiveerd versie in, in combinatie met het verzoek om uw bezwaren op een later moment te motiveren of toelichten.

Heeft u hulp nodig met het opstellen van een goed bezwaarschrift omzetbelasting? Dan hebben wij een aantal goede voorbeeldbrieven voor u beschikbaar. Op basis van deze voorbeeldbrieven zit u al op de goede weg en bespaart u een hoop tijd en geld bij het indienen van uw protest.