Bezwaarschrift belastingdienst

Opstellen van een Bezwaarschrift belastingdienst? Lees hier hoe.

Heb jij een brief ontvangen van de belastingdienst waarin staat dat je een bedrag moet betalen, en ben je het niet eens met de hoogte van het bedrag?

Dat is erg vervelend. In deze situatie kan je het best kosteloos een bezwaarschrift indienen. Op de website van de belastingdienst vind je een formulier dat je in kan vullen om bezwaar te maken.

Je hebt eigenlijk niets te verliezen. Een bezwaar indienen is kosteloos, pas als je gevraagd wordt om een mondelinge toelichting te geven in een hoorzitting zal je een klein bedrag kwijt zijn aan onder andere reiskosten. Wordt je bezwaar niet goedgekeurd, dan betaal je het bedrag alsnog, maar weet je in ieder geval dat je hebt gedaan wat je kon doen.

Vóór het schrijven

Voordat je het bezwaarschrift gaat schrijven, is het slim om na te gaan of bezwaar maken wel een goed idee is. Op de website van de belastingdienst kan je gebruik maken van de bezwaarcheck. Hier kan je controleren of jouw bezwaar kans van slagen heeft en gegrond is.

Is de bezwaarcheck positief? Dan moet je eerst nog even nagaan waarover je precies bezwaar maakt. Wanneer je het oneens bent met een voorlopige aanslag, gaat het namelijk anders. Je dient dan geen bezwaarschrift in, maar geeft een wijziging door. Wanneer deze wordt goedgekeurd zal het bedrag veranderen en hoef je geen bezwaarschrift in te dienen.

Het is verstandig om te bellen met de belastingtelefoon voordat je begint aan het schrijven van een bezwaarschrift. Soms kan een medewerker je direct helpen, als deze meteen kan zien dat een bedrag niet terecht is. Leg je situatie even uit, en de telefonische medewerker kan je vertellen wat je het beste kan doen. Ook kan deze persoon beter inschatten of je bezwaarschrift zal worden goedgekeurd, en je extra informatie geven over het proces. Vertelt de telefonist(e) dat je een bezwaarschrift in moet dienen? Dan kan je aan de slag.

Tijdens het schrijven

De belastingdienst werkt met eigen formulieren die je invult om een bezwaar te maken.
Met deze bezwaarformulieren kunt u bezwaar maken tegen een:

  • aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
  • aanslag of navorderingsaanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • inkomen dat gebruikt is voor een toeslag, eigen bijdrage of toelage

Je zoekt het juiste formulier op de website, en schrijft het bezwaar. Het formulier is overzichtelijk en gemakkelijk in te vullen. Heb je toch nog vragen tijdens het schrijven? Bel dan gerust nog eens met de belastingdienst. Een medewerker kan je stap voor stap door het formulier heen helpen.

Voor extra tips over het schrijven van een bezwaarschrift, kan je kijken op onze website bij de onderwerpen “Bezwaarschrift maken” en “Bezwaarschrift voorbeeld”.

De procedure bij een Bezwaarschrift belastingdienst

Wanneer je bezwaarschrift goed is aangekomen bij de belastingdienst, zal je binnen enkele weken een bevestiging ontvangen. Het is belangrijk dat je in je aanvraag hebt vermeld dat je verzoekt om uitstel van betaling tot een oordeel is gemaakt over je bezwaarschrift. Wanneer je dat in je bezwaar hebt vermeld, zal in de bevestigingsbrief staan dat je inderdaad uitstel hebt gekregen voor betaling. Dit is prettig, want anders zou het bedrag nog verder oplopen, en zou je een veel hoger bedrag moeten betalen als de aanvraag niet wordt toegekend.

Na een paar maanden krijg je te horen of je bezwaar terecht gevonden is. Het kan voorkomen dat je in de tussentijd verzocht wordt om je bezwaar mondeling verder toe te lichten. Heb je hiervoor reiskosten gemaakt? Dan kan deze eventueel terug krijgen bij een goedkeuring. Dit is niet in iedere situatie het geval, maar het is wel goed om dit even na te vragen.

Soms zal de belastingdienst komen met een alternatief voorstel. Hierbij moet je nog steeds een bedrag betalen, maar deze zal lager zijn dan het eerst voorgestelde bedrag. Aangeraden wordt om hiermee akkoord te gaan. Ga je hier niet mee akkoord, dan kan het zo zijn dat je alsnog het hogere bedrag moet betalen. Je kan er vanuit gaan dat de belastingdienst jouw zaak goed heeft onderzocht en een gegronde overweging heeft gemaakt.

Bezwaarschrift belastingdienst niet goedgekeurd

Is je bezwaar niet goedgekeurd, dan worden je onkosten niet vergoed. Tevens moet je het bedrag alsnog betalen binnen een bepaalde termijn. Je kan overwegen in hoger beroep te gaan, maar dit heeft alleen maar nut als je van mening bent dat de belastingdienst zich niet aan de wet heeft gehouden. Een rechter zoekt dit voor je uit. Is de belastingdienst niet in overtreding? Dan heb je extra kosten gemaakt voor het hoger beroep.

Wanneer je twijfelt of je in hoger beroep moet gaan, is het verstandig om er een advocaat bij te betrekken. Soms is een eerste gesprek goedkoop of zelfs kosteloos. Als de advocaat van mening is dat je zaak geen kans van slagen heeft, heb je de kosten dus relatief beperkt gehouden.