Bezwaarschrift Gemeente

Een Bezwaarschrift Gemeente indienen? Lees hier hoe.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Het kan voorkomen dat de gemeente een beslissing maakt, zoals het vaststellen van de WOZ-waarde, waar je het niet mee eens bent, en die jou in de weg zit.

Wanneer jij het niet eens bent met het besluit, kan je hier bezwaar op maken. Om dit te doen moet je een bezwaarschrift schrijven. Weet je niet hoe dit moet? Dan kan je gebruik maken van ons voorbeeld van een bezwaarschrift.

Kijk ook eens bij Bezwaarschrift maken voor extra tips bij het schrijven van een bezwaarschrift. Het schrijven van een bezwaarschrift is in principe niet moeilijk, wanneer je weet hoe het moet en wat je erin moet vermelden.

Ook als je twijfelt of je bezwaar wel zal worden goedgekeurd, kan je het bezwaar indienen. Zorg er wel voor dat je in je bezwaarschrift vermeldt dat je uitstel wil van de beslissing totdat het bezwaarschrift is beoordeeld. Hierdoor hoef je een eventueel geldbedrag nog niet te betalen, of kan je jouw uitkering doorbetaald krijgen tijdens de procedure.

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is in principe kosteloos. Daarom kan het geen kwaad om sowieso een bezwaar in te dienen, ook wanneer je niet zeker weet of het gegrond is. Wel kan het voorkomen dat je toch kosten moet maken, bijvoorbeeld reiskosten omdat je jouw bezwaar mondeling toe gaat lichten.

Onderwerpen voor bezwaar

De gemeente heeft zeggenschap over veel verschillende zaken. Zo maakt deze beslissingen over vergunningen, gemeentelijke belastingen, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), en bijstand. Er zijn een hoop verschillende onderwerpen waarop je bezwaar kan maken. Voorbeelden van zaken waar je bezwaar op kan maken zijn:

– Een afgewezen aanvraag voor extra zorg en/of hulp, zoals dagbesteding, woonvoorzieningen, speciaal vervoer en huishoudelijke hulp

– Een afgewezen aanvraag voor een bijstandsuitkering

– Een afgewezen aanvraag voor een vergunning

– Een vergunning die is toegekend aan iemand anders, waar je last van hebt. Bijvoorbeeld een bouwvergunning van je buurman of een feestvergunning van iemand in de buurt.

– De hoogte van gemeentelijke belastingen

Voorbeelden van veelvoorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

onroerendezaakbelasting (OZB);
belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
baatbelasting;
forensenbelasting;
toeristenbelasting;
parkeerbelasting;
hondenbelasting;
reclamebelasting;
precariobelasting;
rioolheffing;
reinigingsheffing;
leges.

Indienen

Je kan je bezwaarschrift op verschillende manieren indienen. Iedere gemeente heeft een website waarop je kan inloggen met een DigiD code. Wanneer je bent ingelogd vind je een formulier voor het indienen van een bezwaarschrift.

Dit is een populaire methode, omdat het snel en kosteloos is en direct bij de gemeente belandt.

Heb je geen DigiD code? Dan kan je jouw bezwaar natuurlijk via de post versturen. Op de website van jouw gemeente vind je het adres waaraan je de brief kan richten.

Spoedeisend belang

Het kan zijn dat je situatie veel haast heeft en dat het belangrijk is dat er snel een besluit wordt gemaakt op je bezwaar. Dan kan je om een voorlopige voorziening vragen. Dit houdt in dat de zaak versneld wordt voorgelegd aan de rechtbank, die beoordeelt of je bezwaar terecht is en kans van slagen heeft.

Wanneer dit het geval is, wordt de gemeente verplicht rekening te houden met jouw situatie. Zo kan bijvoorbeeld je uitkering doorbetaald worden tijdens de procedure.

Een zaak heeft spoedeisend belang wanneer het bijvoorbeeld gaat om huisuitzetting vanwege een betalingsachterstand, of andere situaties waarbij jouw levensomstandigheden sterk achteruit gaan.

Bezwaarschrift Gemeente afgekeurd, wat nu?

Is je bezwaar afgekeurd? Dan kan je jouw bezwaar altijd nog voorleggen aan de rechtbank in een gerechtelijke procedure. Dit noemen we beroep. Dit brengt wel kosten met zich mee. Tevens is het niet het volledig opnieuw opstarten van de procedure.

De rechter kijkt enkel of de gemeente zich heeft gehouden aan de wet. Wanneer dit niet het geval is, moet de gemeente de beslissing alsnog veranderen. Dit is enkel aan te raden wanneer jij zeker weet dat jouw bezwaar terecht is, en het belangrijk genoeg vindt om hier een zaak van te maken.

Bezwaarschrift Gemeente goedgekeurd

Wanneer je bezwaar wordt goedgekeurd, wordt jouw aanvraag dus de werkelijkheid. Je hoeft die ene boete niet meer te betalen, je krijgt de hulpverlening die je nodig hebt, je krijgt de vergunning die je zo belangrijk vond. Ook kan het zo zijn dat je eventueel gemaakte kosten, zoals reiskosten voor een hoorzitting, terug krijgt.

Dit is énkel het geval wanneer je in je allereerste bezwaarschrift hebt vermeld dat je graag in aanmerking wil komen voor een vergoeding voor de reiskosten. Zorg er dus voor dat je dit vermeldt in je bezwaarschrift.

Soms kan het voorkomen dat je bezwaar gedeeltelijk wordt toegekend. De gemeente komt dan met een alternatief om beiden partijen tegemoet te komen. Aangeraden wordt hiermee akkoord te gaan, proberen om er een betere deal uit te halen kan resulteren in helemáál geen tegemoetkoming.