Bezwaarschrift inkomstenbelasting

Heeft u een te hoge aanslag van de belastingdienst ontvangen voor de inkomstenbelasting?
Daar kunt u bezwaar tegen aantekenen!

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Wanneer u met sterke argumenten en bewijzen komt dan wil de inspecteur vaak nog wel tot inkeer komen.

Wat maakt een bezwaarschrift goed en effectief?

 1. Maak direct in de eerste zin duidelijk wat het doel van schrijven is;
 2. Maak goed duidelijk voor welk van de beslissingen u een bezwaar tegen indient. Omschrijf dit duidelijk en omschrijf ook goed om welk document het gaat;
 3. Noem het soort belasting, in dit geval dus de inkomstenbelasting;
 4. Onderbouw het bezwaar goed. Dit is een heel belangrijk onderdeel van het bezwaarschrift, maar zorg er wel voor dat het niet langdradig en vermoeiend is om te lezen;
 5. Vermeld het bedrag. Wanneer u dit doet in een bezwaarschrift dan krijgt u altijd uitstel van betaling van de Belastingdienst voor dit deel van de aanslag.

Wanneer u alles graag mondeling wil toelichten dan kunt u dit ook vermelden in de brief.

Maakt u kosten voor het opstellen van de het bezwaarschrift, zoals bijvoorbeeld aan een belastingadviseur. Dan kunt u vragen om een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten.

Als dan vervolgens naar voren komt dat de Belastingdienst het inderdaad bij het verkeerde einde heeft dan ontvangt u een vaste vergoeding voor de gemaakte kosten. Let er wel op dat deze over het algemeen niet kostendekkend zal zijn.

Dit moet u in elk geval in uw bezwaar vermeld hebben:

 • Datum van verzending schrift;
 • Vermelding van het type document, inkomstenbelasting, aanslag-nummer en belastingjaar;
 • Kopie van de door u ontvangen aanslag;
 • Relevante bewijzen;
 • Een berekening;
 • Uw handtekening, naam, Nederlandse adres en uw telefoonnummer.

Als iemand anders uw belastingzaken voor u doet dan kunt u deze machtigen het bezwaarschrift voor u in te dienen. Schrijf daarvoor een brief waarin u de bewuste persoon met naam en woonplaats machtigt om namens u het bezwaarschrift in te dienen.

Onderteken de brief en geeft deze aan de gemachtigde. De gemachtigde moet op verzoek van de Belastingdienst die machtiging kunnen laten zien.