Bezwaarschrift indienen

Hoe moet u een bezwaarschrift indienen?
Lees hier hoe.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Het kan erg vervelend zijn wanneer van je wordt verwacht dat je hoge bedragen betaalt aan een instantie, terwijl jij dit onterecht zijn.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij boetes, de hoogte van te betalen belastingen, een verlaging van een uitkering, of een ontvangen factuur.

Ook kan het zo zijn dat de waarde van je huis volgens jou te laag wordt ingeschat, waardoor je veel minder geld krijgt voor de verkoop dan waar je recht op hebt. Gelukkig kan je hier iets aan doen.

Wanneer je graag af wil zien van de betaling en hier een gegronde wettelijke reden voor hebt, kan je een bezwaarschrift indienen. Kijk vooral eens bij onze voorbeeld bezwaarschriften en bij Bezwaarschrift maken voor extra tips bij het schrijven van een bezwaarschrift.

Bezwaar bij de belastingdienst

De Belastingdienst maakt het indienen van een bezwaar gemakkelijk en overzichtelijk. Je kan vooraf een bezwaarcheck doen op hun website, waarin je nagaat of een bezwaar indienen een goed idee is en een grote slagingskans heeft. Op de website wordt uitgelegd hoe je bezwaar maakt tegen een voorlopige aanslag, dat gaat namelijk niet met een bezwaarschrift maar door het doorgeven van een wijziging.

Je aanslag kan je bij de belasting zowel online als schriftelijk doorgeven. De manier waarop je het indient maakt voor hen verder geen verschil, daarom wordt het vaakst gekozen voor het online indienen van het bezwaarschrift.

Je logt dan in op de belastingdienst met je DigiD-code. Heb je geen DigiD? Dan kan je jouw bezwaar per post indienen. Alle informatie en formulieren voor het indienen van een bezwaar bij de belastingdienst vind je bij
belastingdienst: bezwaar-online-formulier.

Bezwaar bij de gemeente

Maakt de gemeente een besluit waar je het niet mee eens bent, en waar je last van hebt? Dan kan je een bezwaar indienen. Hierbij wordt aangeraden om een alternatief te bieden, om te tonen dat je met ze mee denkt. Dan wordt je bezwaarschrift eerder toegekend.

Iedere gemeente heeft een website waarop je kan inloggen met je DigiD inlogcode. Wanneer je bent ingelogd, zal je een optie vinden om online een bezwaarschrift in te dienen. Heb je geen DigiD? Geen probleem, je kan je bezwaar uiteraard altijd per post indienen.

Op de website van de gemeente kan je het adres vinden waar je deze post aan kan richten. Tevens kan je voor meer informatie altijd terecht bij de informatieloketten van het stadhuis. Ook kan je daar terecht voor extra vragen over het indienen van je bezwaar, je kans van slagen, en andere gemeentelijke zaken.

Bezwaar bij de UWV

Heeft de UWV een beslissing gemaakt over jouw uitkering, waar jij het niet mee eens bent? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Denk bijvoorbeeld aan een verlaging van je uitkering, of een afgewezen aanvraag voor een uitkering.

Je kan niet over álle beslissingen een bezwaar indienen. Of het mogelijk is om bezwaar te maken, staat in de beslissing die je schriftelijk hebt ontvangen. Een beslissing over een ontslagaanvraag is niet aan te vechten.

Op de website van de UWV, www.uwv.nl, kan je online bezwaar maken. Om dit te doen moet je in kunnen loggen met een DigiD inlogcode. Heb je geen DigiD? Dan kan je het bezwaarformulier dat op de website staat invullen, uitprinten en opsturen.

Lees je voordat je het bezwaar maakt even in op de website van UWV, daar staat een duidelijk overzicht van welke informatie ze allemaal van je verlangen.

Kosten van bezwaar

Het indienen van een bezwaar is in de eerste instantie gratis, maar het kan zijn dat hier kosten bij komen. Meestal gaat het om het maken van reiskosten omdat je gevraagd wordt je bezwaar mondeling verder toe te lichten, bijvoorbeeld in een hoorzitting of in een kantoor van het UWV.

Wanneer je bezwaar wordt goedgekeurd, kan je deze kosten soms vergoed krijgen. Dit kan alléén als je in je aller eerste bezwaarschrift hebt vermeld dat je in aanmerking wil komen om deze kosten vergoed te krijgen. Vermeld dit dus te allen tijde, ook wanneer je niet verwacht kosten te hoeven maken.

Wordt je bezwaar niet toegekend? Dan zal je de gemaakte kosten zelf moeten vergoeden, én de eventuele oorspronkelijke boete nog moeten betalen. Toch is het fijn dat je een bezwaar hebt ingediend, zodat je zeker weet dat de beslissing terecht is. Er is namelijk weinig vervelender dan onterecht geld verliezen aan een instantie.

Wordt je bezwaar goedgekeurd? Dan wordt je boete ingetrokken, of je uitkering toegekend, je vergunning toegekend, jouw vraag wordt dan beantwoord met een ‘ja’. Soms komt de instantie met een alternatief, een bemiddeling. Aangeraden wordt om hiermee akkoord te gaan.