Bezwaarschrift navorderingsaanslag

De Belastingdienst kan binnen vijf jaar een navorderingsaanslag bij u neerleggen.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Het termijn van vijf jaar start direct na het belasting tijdvak waarin de schuld is ontstaan. Vaak gaat dit op basis van het kalenderjaar. Mocht het gaan om inkomsten en vermogen uit het buitenland dan heeft de Belastingdienst een termijn van twaalf jaar.

Wanneer u een bezwaarschrift indient dan stuurt u relevante documenten en bewijzen mee. Deze krijgt u niet terug! Stuur dus altijd alleen maar kopieën mee.

Vermeld ook expliciet in uw bezwaarschrift dat u deze mondeling wil toelichten, als u daar behoefte aan heeft. In dat geval zal de Belastingdienst nog contact met u opnemen.

Gevolgen van een navordering

Voordat er een navorderingaanslag wordt opgelegd wordt er door de Belastingdienst onderzocht waarom er initieel te weinig belasting is geheven. Wanneer u bijvoorbeeld bepaalde inkomsten of bepaald vermogen niet heeft aangegeven, dan wordt er door de Belastingdienst de te weinig geheven belasting plus rente in rekening gebracht.

Wanneer u de bepaalde inkomsten of vermogen met opzet niet of onjuist heeft opgegeven dan kunt u ook een boete opgelegd krijgen van de Belastingdienst. Dit kan ook gebeuren wanneer er sprake is van een grove schuld.

Hoe hoog zo’n boete dan is hangt af van de mate waarin u schuldig bent aan het vergrijp, maar de hoogte van de boete kan oplopen tot 100% van het verschuldigde bedrag.

Wanneer er sprake is van fraude dan kunt u door de Belastingdienst strafrechtelijk worden vervolgd.

Zorg er dus goed voor dat u al uw papierwerk op orde heeft en dat u genoeg bewijs heeft wanneer de Belastingdienst u ten onrechte een navordering onder de neus schuift. Zo voorkomt u problemen en staat u altijd sterk in een dergelijke situatie.