Bezwaarschrift DUO

Bent u het ook oneens met een beslissing van DUO? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Op deze pagina kunt u lezen hoe een bezwaarschrift met betrekking op DUO in zijn werk gaat.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is de instelling die in Nederland veel zaken regelt voor scholieren en studenten. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen het niet eens zijn met uitspraken en beslissingen van DUO.

Eisen bezwaarschrift DUO

DUO stelt allereerst een aantal eisen aan een bezwaarschrift. Zorg daarom ook dat uw bezwaarschrift aan deze eisen voldoet, anders zal het bezwaarschrift niet serieus worden genomen.

Allereerst moet de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft duidelijk op papier staan. Vervolgens is het van belang dat u al uw contactgegevens vermeldt. Denk hierbij aan uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Verder is het heel erg belangrijk dat uw burgerservicenummer ook op het bezwaarschrift wordt vermeld.

Zonder burgerservicenummer zal het bezwaarschrift niet in behandeling worden gebracht. Als u bezwaar maakt tegen een beslissing van DUO dan moet u er ook voor zorgen dat u een kopie van de betreffende beslissing meestuurt in uw bezwaarbrief.

Het bezwaarschrift zal niet in behandeling worden gebracht als u het bezwaarschrift niet tekent met uw eigen handtekening. Buiten al deze gegevens, is het natuurlijk heel erg belangrijk dat u aangeeft waarom u bezwaar maakt tegen de door DUO gemaakte beslissing.

Let ook hier op!

Om een goed bezwaarschrift te schrijven naar DUO kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om dit te laten doen door iemand die er wat meer verstand van heeft dan u. Het is dan wel belangrijk dat u deze persoon machtigt om namens u een bezwaarschrift in te dienen.

Als u hier voor wilt kiezen dan moet u de machtiging laten meesturen met het bezwaarschrift dat door een door u aangewezen persoon is geschreven.

Als u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen bij DUO dan is het belangrijk dat u dit binnen zes weken doet. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift niet later dan 6 weken na de datum welke staat vermeld op de brief die u van DUO hebt ontvangen, wordt verstuurd. Doet u dit niet, dan wordt het bezwaarschrift niet behandeld en blijft het besluit van DUO dus vast staan.

Adres DUO

Heeft u het bezwaarschrift helemaal klaar en kloppen alle details? Dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar Dienst Uitvoering Onderwijs, afdeling Bezwaar en Beroep, Postbus 50081, 9702 EA Groningen.