Bezwaarschrift maken

Hoe moet je een bezwaarschrift maken?
Lees hier hoe.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Het is belangrijk om het schrijven van een bezwaarschrift serieus te nemen. De lezer moet precies begrijpen wat de situatie is, waar je bezwaar tegen maakt, en het moet ook duidelijk worden dat deze aanvraag terecht is.

Ga van tevoren na of je wel recht hebt op afstel van de boete. Zo niet, zal je bezwaarschrift hoe dan ook worden afgekeurd, en zal je alleen maar tijd verliezen.

Opbouw Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift heeft een specifieke opbouw waar men zich altijd aan moet houden. De informatie die je vermeldt is, van boven naar beneden:

– Je begint een bezwaarschrift altijd met je eigen gegevens. Onder elkaar vermeld je jouw naam, adres, postcode, woonplaats, email en Burgerservicenummer. Hieronder laat je een witregel, en vermeld je wederom onder elkaar de naam van het bedrijf dat je mailt, “Afdeling Bezwaar en Beroep”, het adres en de postcode en plaats.

– Het onderwerp. Dit kan zijn “Bezwaarschrift boete”, of iets specifiekers.

– Aanhef. Wanneer je niet weet welke persoon je bezwaarschrift leest, schrijf je “Geachte heer, mevrouw,”. Weet je wel bij wie het terecht komt? Dan spreek je deze persoon natuurlijk persoonlijk aan. “Geachte Jan Janssen,”

– Inleiding. Hierin geef je duidelijk weer waar je een bezwaar tegen indient. De datum en het nummer van de factuur of boete zet je in deze alinea.

– Midden. Hierin licht je toe waarom je bezwaar indient, leg je de situatie uit en geef je een alternatieve oplossing.

– In de afsluiting vermeld je dat je verzoekt de betaling niet te hoeven verrichten totdat besloten is of het bezwaarschrift wordt goedgekeurd.

– Je sluit af met “Hoogachtend,”, laat hieronder een witregel, en eindigt met je eigen naam en handtekening.

– Het is verstandig om een bijlage toe te voegen met daarin een kopie of scan van het formulier waarin de boete of waardebepaling staat waar je bezwaar tegen indient. Zo weet je zeker dat de ontvanger weet waar het over gaat. Dat versoepelt het aanvraagproces.

Toon Bezwaarschrift

De algemene toon bij een bezwaarschrift is altijd formeel. Je hebt immers te maken met een formele instantie, en het gaat om serieuze geldzaken. Het is belangrijk dat je even de tijd neemt voor het schrijven van een bezwaarschrift.

Een mooi geschreven bezwaar komt altijd serieuzer over dan een slordig bezwaarschrift vol spelfouten en zonder goede opbouw.

Dien geen bezwaarschrift in bij een boete die terecht gegeven is. Wanneer jij je niet aan de regels hebt gehouden en hier consequenties door ontstaan, heb je de boete helaas gewoon te betalen.

Bezwaarschriften zijn niet bedoeld om van terechte boetes af te komen, ze zijn er om onterechte uitspraken ongedaan te maken. Wanneer bijvoorbeeld jouw inkomen veel te hoog wordt geschat door de belastingdienst, en je hierdoor een hoog belastingbedrag moet betalen, kan je een bezwaarschrift indienen waarin je jouw daadwerkelijke inkomen aangeeft.

Lengte Bezwaarschrift

Er zijn geen regels over de lengte van een bezwaarschrift, het ligt er immers aan hoe makkelijk de situatie uit te leggen is. Probeer in alle gevallen de situatie zo kort en bondig mogelijk uit te leggen, op die manier is het vaak het beste te begrijpen.

Hoorzitting naar aanleiding van een Bezwaarschrift

Wanneer het gaat om een groot bedrag, is het wijs om in je bezwaarschrift te vermelden dat je je bezwaren graag mondeling wil toelichten in een hoorzitting. Zo geef je aan er serieus in te zijn. Let wel op, liegen tijdens een hoorzitting is een strafbaar feit.

Het is hoe dan ook af te raden om te liegen in een bezwaarschrift, maar wanneer het komt tot een hoorzitting kan dit nog wel eens behoorlijk uit de hand lopen.

Wees dus eerlijk, duidelijk, en houd je aan de standaard opbouw van het bezwaarschrift, en misschien hoef jij jouw boete niet meer te betalen!