Bezwaarschrift boete

Het kan erg vervelend zijn om een boete te ontvangen waar je het niet mee eens bent.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Dit kan het geval zijn wanneer je bijvoorbeeld te snel reed, maar het verkeersbord niet goed zichtbaar was en jij je dus niet bewust had kunnen zijn van de snelheidslimiet.

Wellicht heb je een boete omdat je vergeten bent in te checken met je OV-chipkaart, maar heb je een abonnement waarbij je op dat moment gratis reed. Misschien heb je zelfs een boete ontvangen over een overtreding waar nooit sprake van is geweest, waarschijnlijk bedoeld voor een ander persoon.

Er zijn een heleboel verschillende redenen om het niet eens te zijn met een ontvangen bekeuring, en het is dan ook prettig dat je de mogelijkheid hebt om bezwaar te maken.

Bezwaar maken op een onterechte boete doe je via een bezwaarschrift. Op deze website lees je hoe je het beste een bezwaarschrift kan schrijven. Kijk vooral even bij de artikelen ‘Bezwaarschrift maken’ en ‘Bezwaarschrift opbouw’, zodat je alles weet over hoe je het allerbeste bezwaarschrift schrijft.

Het zou immers toch erg vervelend zijn als jouw bezwaar enkel wordt afgekeurd omdat je niet weet hoe je een bezwaarschrift schrijft, terwijl je reden gegrond is.

Bij welke partij bezwaar indienen tegen een boete?

Als je het niet eens bent met een voorgeschreven boete, kan je altijd het beste als eerste contact opnemen met de partij die de brief heeft verzonden waarin de hoogte van de boete wordt vermeld.

Een telefonische medewerker kan je vertellen bij welke partij jij jouw bezwaar in kan dienen, meestal is dat bij het bedrijf zelf. Indien je bij hen geen bezwaarschrift in kan dienen, zal er een derde partij zijn waarbij je jouw verhaal kwijt kan. Ook kan de persoon je vertellen of je een grote kans van slagen hebt, of waarschijnlijk alsnog de boete zal moeten betalen.

Tevens kan de medewerker jou vertellen naar welk adres je jouw bezwaarschrift kan sturen, of waar op de website je het online kan regelen.

Het boete bezwaarschrift schrijven

Heb je geen ervaring met het schrijven van een bezwaarschrift? Dan is het verstandig om je even in te lezen. Kijk op deze website eens naar de onderwerpen “Bezwaarschrift maken” gebruik eventueel ons voorbeeld van een bezwaarschrift.

Soms staat er op de website van de partij waarbij je jouw bezwaar indient een voorbeeld van een bezwaarschrift. Het is prima om deze te gebruiken, je voldoet dan aan de wensen van de partij. Let erop dat je de reden voor jouw bezwaar zo duidelijk mogelijk toelicht. Verder is het verstandig om een kopie van je bezwaarschrift te bewaren, zodat je in een later stadium kan verwijzen naar letterlijke citaten uit jouw brief.

Voor uw bezwaar is het van belang wat voor het boete u hebt gekregen. Het kan gaan om een boete op basis van de Wet Mulder, een Transactievoorstel of een Parkeerboete.

Wanneer u een deze ontvangt dan betreft dit een gemeentelijke heffing. Bent u van mening dat het onterecht is dan kunt u daarvoor een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Dit dient u binnen 6 weken na dag datum van de bekeuring te doen.

De meeste gemeenten bieden een speciaal formulier aan op de website welke u kunt downloaden om bezwaar aan te tekenen, maar u kunt ook een brief sturen. Doe dit laatste dan wel aangetekend om miscommunicatie te voorkomen.

Bezwaarschrift tegen boete o.b.v. Wet Mulder

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de boete is het eerste dat u moet doen, niet betalen. Door te betalen vervalt het recht op bezwaar, doe dit dus niet. Vervolgens dient u binnen 6 weken uw bezwaarschrift in te dienen bij de Officier van Justitie.

Op uw boete kunt u zien welke Officier over uw bekeuring gaat en waar u de Officier bereiken kunt. In het bezwaar kunt u vervolgens aangeven waarom u het niet met de boete eens bent.

Voorbeeld

U kunt hier een goed voorbeeld van een bezwaarschrift vinden.
Na ontvangst van uw bezwaar heeft de officier 16 weken om het te behandelen.

Bezwaarschrift tegen transactievoorstel

Voor een transactievoorstel geldt grotendeels hetzelfde als bij een verkeersboete op basis van de Wet Mulder. U ontvangt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) een transactievoorstel. Wanneer u het hier niet mee eens bent moet u het voorstel niet betalen. Hierna volgt eventueel en tweede transactievoorstel of een dagvaarding.

Of de zaak daadwerkelijke voor de rechten zal komen en u dus een dagvaarding zal ontvangen hangt af van de Officier van Justitie. Indien u gedagvaard wordt hebt u de mogelijkheid om voor de rechter uw verhaal te doen. U hoeft niet op de zitting te verschijnen, wanneer u afwezig bent zal de rechter zonder u uitspraak doen. U kunt geen bezwaarschrift indienen tegen een transactievoorstel (herkenbaar aan de letter “T”), u kunt de zaak louter voor de rechter laten komen.

Bezwaarschrift parkeerboete

Een parkeerboete is over het algemeen een gemeentelijke heffing. Dientengevolge zult u uw bezwaar dan ook moeten richten een de gemeente in plaats van aan de Officier van Justitie. Op de beschikking die u hebt ontvangen staat aan wie u uw bezwaar moet richten.

Net als bij een verkeersovertreding hebt u 6 weken na ontvangst om uw bezwaarschrift aan te leveren. Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen kunt u nog in beroep bij de rechtbank. Welke rechtbank hiervoor bevoegd is vindt u op het besluit van de gemeente op uw bezwaarschrift. Als voorbeeld voor het bezwaar kunt u deze brief gebruiken.

Motivatie erg belangrijk

Informatie is een belangrijk onderdeel van uw bezwaarschrift. Het belangrijkste stukje informatie dat de gemeente graag van u wil ontvangen is de motivatie achter uw bezwaar. Waarom bent u het niet eens met de parkeerboete?

Neem in elk geval de volgende gegevens op in het bezwaarschrift parkeerboete:

  • Aanslagnummer van de boete (naheffing);
  • Datum van oplegging;
  • Naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van eigenaar van de auto;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de persoon die het bezwaar maakt (alleen nodig wanneer deze afwijkt van de eigenaar van de auto);
  • Kenteken van de auto;
  • Eventueel nummer parkeervergunning of nummer gehandicaptenkaart.

Argumenten in uw bezwaarschrift

Wanneer u wilt dat uw bezwaar een hoge kans van slagen heeft dan dient u met goede argumenten te komen. Argumenten waarmee u in elk geval géén indruk zal maken zijn: uw afspraak duurde iets langer dan gedacht of u was de weg kwijt.

Volgende argumenten zijn wél relevant: u had te maken met een noodsituatie zoals een ziekenhuis- of huisartsbezoek of het overlijden van iemand. In alle gevallen dient u uw argumenten te onderbouwen met bewijzen. Stuur deze dus ook mee met uw bezwaarschrift.

Het proces

Het kan enkele weken duren tot je een eerste reactie ontvangt op jouw bezwaar. Meestal gaat het dan nog enkel om een bevestiging van ontvangst. Wanneer je op je bezwaarschrift hebt geschreven dat je vraagt om uitstel van betaling tot het bezwaar is beoordeeld, zal dit ook worden bevestigd in de brief.

Je hoeft vanaf dan tot en met de uitslag niks te betalen. Het bedrag zal in deze periode niet hoger worden, ook niet door eventuele rente.

Na de bevestigingsbrief kan het nog enkele maanden duren voordat het besluit is gemaakt. Is de beslissing positief en gaat de partij akkoord met jouw bezwaar? Fantastisch! Je hoeft dan niets meer betalen en het proces is rond.

Boete bezwaarschrift afgewezen?

Gaat de instantie niet akkoord met jouw bezwaar? Soms komt deze dan met een alternatieve oplossing die voor beide partijen interessant is. Ga hier vooral mee akkoord. Als je dat niet doet, zou het kunnen voorkomen dat je alsnog de hoogst genoemde boete moet betalen.

Wanneer het bezwaarschrift volledig wordt afgewezen, zal je op korte termijn alsnog de boete moeten betalen. Doe dit op tijd, anders zal het bedrag alleen nog maar hoger worden. Als je van mening bent dat het bedrijf daadwerkelijk wetten heeft overtreden, kan je met een advocaat in gesprek gaan om eventueel in hoger beroep te gaan.

Als de advocaat inschat dat je zaak een goede kans van slagen heeft, is het slim om nog even naar de kosten van het hoger beroep te kijken. Houd altijd rekening met de kans om opnieuw afgewezen te worden. Dan heb je de kosten alleen maar omhoog gejaagd. Vaak kan je deze kosten wél terug krijgen als je de zaak wint.

Heeft het bedrijf geen wetten overtreden, maar gewoon een streng besluit genomen? Betaal dan je boete.