Bezwaarschrift voorbeeld

Een Bezwaarschrift voorbeeld gebruiken.

Niet iedereen is even goed in schrijven.
Daarom kan het enorm helpen om een voorbeeld te kunnen gebruiken voor het schrijven van een bezwaarschrift.

Hieronder staan de verschillende bezwaren op een rij:

Zo weet je zeker dat je je houdt aan de vorm en de juiste toon hanteert. Tevens weet je zeker dat je niets vergeet.
Het is natuurlijk het beste om je tekst helemaal zelf te schrijven, aangezien de instantie wellicht meerdere bezwaarschriften ontvangt die gebaseerd zijn op een voorbeeld.

Gelukkig wordt het bezwaar enkel beoordeeld op de reden. Voel je dus vrij om onderstaand voorbeeld te gebruiken.
De schuingedrukte delen vervang je met relevante informatie voor jouw persoonlijke situatie.

De reden voor bezwaar

Of je nou schrijft vanuit een voorbeeld of met een leeg veld begint, of je nou goed kan schrijven of niet, het belangrijkste deel van de bezwaarbrief is áltijd de reden voor het bezwaar.

Heb je moeite met schrijven? Zorg dan dat je het meeste tijd besteedt aan het uitleggen van de reden dat je bezwaar maakt. Dit is het deel waar het oordeel vanaf hangt. Ook wanneer er wat taalfouten in je tekst zitten, kan je aanvraag worden goedgekeurd.
Wel is het altijd aan te raden om iemand anders jouw bezwaar te laten lezen voordat je het opstuurt.

Deze persoon kan aangeven of de reden duidelijk genoeg is uitgelegd, en of de gehele brief goed te begrijpen valt. Wanneer de reden onduidelijk is, wordt het bezwaar niet toegekend en zal je de boete alsnog moeten betalen. Dit is zonde, vooral wanneer je reden gegrond is en je recht hebt op afstel van betaling.

Voor andere voorbeelden die passen bij specifieke situaties, zoals een bezwaar tegen een loonvordering of het niet teruggeven van een waarborgsom, kan je terecht op https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven.

Onterecht bezwaar

Slechts zo’n 12% van alle bezwaarschriften wordt goedgekeurd. Dit komt niet omdat het zo streng is, maar omdat veel mensen een onterecht bezwaar indienen. Heb je te snel gereden, maar had je daar een goede reden voor?

Zelfs een rit naar het ziekenhuis wordt vaak niet goedgekeurd als gegronde reden, daarvoor had je een ambulance moeten bellen. Kan je een foto tonen van een onduidelijk verkeersbord, dan heb je wél kans op goedkeuring.

Heb je een boete voor belediging van een ambtenaar in functie en vind je deze onterecht? Het is jouw woord tegen het zijne/hare, en vaak lastig om dit te winnen. Toch kan je de aanvraag altijd indienen. De aanvraag indienen is kosteloos, je kan er niets mee verliezen!

Voorbeeld (onderaan dit voorbeeld meer specifieke soorten beschikbaar)

Mijn naam, mijn achternaam
mijn adres
mijn postcode, mijn woonplaats
mijn e-mailadres
mijn Burgerservicenummer

Aan
Naam van de instantie
Afdeling Bezwaar en Beroep
Adres van de instantie
Postcode en plaats

Bezwaarschrift Boete belastingdienst

Mijn woonplaats, de datum van vandaag

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb van jullie op Datum een beslissing ontvangen met het nummer 12345678. In de bijlage treft u een kopie van deze beslissing. Ik teken bezwaar aan tegen de beslissing. De reden dat ik het niet eens ben met het bedrag is als volgt:

Leg in tien regels uit waarom je het met de beslissing oneens bent. Bijvoorbeeld:
Mijn belastbaar inkomen is geschat op een bedrag van €30.000 per jaar. Naar aanleiding van dit bedrag wordt mij gevraagd om het bedrag van €4000 over te maken naar de belastingdienst.

Echter is mijn belastbaar inkomen in realiteit veel lager, en hoef ik dus ook veel minder belasting te betalen. Mijn belastbaar inkomen is €15.000 per jaar, dat is dus de helft van het geschatte bedrag. Ik verzoek jullie om mijn daadwerkelijke inkomen te hanteren in plaats van een schatting, waardoor ook het te betalen bedrag in mindering gebracht zal worden. In de bijlage vindt u een bewijs van mijn belastbaar inkomen, in de vorm van een werkgeversverklaring.

Ik ben bereid om mijn bezwaar mondeling verder toe te lichten in een hoorzitting.

Tevens wil ik u verzoeken om de betaling uit te stellen tot er een besluit is genomen over dit bezwaarschrift. Ook kom ik graag in aanmerking voor een vergoeding van de eventueel gemaakte kosten voor het indienen van dit bezwaar.

Hoogachtend,

Mijn naam en achternaam.

Einde voorbeeld

Veel succes met het opstellen van het bezwaarschrift. Hopelijk zorgt dit voor het gewenste resultaat!