Bezwaarschrift voorbeelden

Op zoek naar Bezwaarschrift voorbeelden?

Je bent het niet eens met een bedrag dat je moet betalen, en hebt hier een goede reden voor.
Dan kan je een bezwaarschrift schrijven en indienen.

gratis-voorbeelden-bezwaarschriften

Wanneer deze wordt goedgekeurd, hoef je het bedrag niet meer te betalen. Dit gebeurt echter alléén wanneer je reden wettelijk een goede reden is, en wanneer jij het schrijven van jouw bezwaarschrift serieus neemt. Kijk voor extra tips over het schrijven van een bezwaarschrift vooral nog even bij Bezwaarschrift Maken.

Op deze pagina vindt u voorbeelden van een bezwaarschrift, dat wil zeggen dat u elk voorbeeld makkelijk kunt aanpassen en vervolgens in elke situatie kunt gebruiken. Hierbij is het wel belangrijk dat u enkele regels in acht neemt bij het schrijven en versturen van uw bezwaarschrift. Hiermee voorkomt u vertraging in de behandeling van uw brief.

Wanneer u uw bezwaarschrift aan een (semi-)overheidsinstantie richt is het waarschijnlijk dat deze instantie een maximale behandelingstermijn hanteert voor aangetekende bezwaren.

Let er daarom op dat u deze termijn niet overschrijdt. Door uw bezwaar aangetekend te versturen hebt u altijd een bewijs van verzending en ontvangst. Zo kunt u later eventueel makkelijker uw gelijk aantonen bij een overschrijding van de behandelingstermijn.

Soms kan het gebeuren dat je een boete krijgt waar je het niet mee eens bent. Ook kan je een onterechte factuur ontvangen, of kan je het oneens zijn met de WOZ waarde van je woning. Deze situaties zijn erg lastig, en kunnen grote financiële problemen met zich mee brengen.

Gelukkig heb je een manier om het aan te vechten. Je kan een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of de belastingdienst, om aan te geven dat je het niet eens bent met het financiële oordeel. In dit bezwaarschrift geef je ook aan dat je uitstel van betaling wil tot het bezwaarschrift is goedgekeurd (of afgekeurd).

Hierna volgt een periode van wachten. Het kan een paar maanden duren tot gereageerd wordt op een bezwaarschrift. Wordt het bezwaarschrift afgewezen, dan betaal je na de procedure alsnog de aangewezen boete of factuur.

Het bezwaarschrift kan je schrijven voor verschillende instanties. De belastingdienst, de gemeente, de UWV, SVB of je zorgverzekeraar kunnen partijen zijn die geldbedragen vragen waar je tegenin wilt gaan.

Het kan gaan om een bezwaar tegen de WOZ waarde of bijvoorbeeld de hoogte van een boete. Voor al deze partijen is de opbouw en de toon van de bezwaarbrief het zelfde. Het maakt dus niet uit waarvoor je het schrijft, je hebt altijd te maken met hetzelfde format.

Kijk in het menu op deze site welk bezwaarschrift je wilt schrijven.

Wanneer u bezwaar wilt aantekenen kunt u daarvoor deze algemene voorbeelden van een bezwaarschrift hanteren. Vergeet uiteraard niet alle gegevens in het voorbeeld te veranderen aan uw situatie. Wanneer u uw bezwaar meteen naar de juiste afdeling stuurt verkort u de behandelingstermijn.

Kijk daarom op de website, of bel, de instantie of het bedrijf waaraan u het bezwaarschrift wilt schrijven voor het correcte adres. Zo voorkomt u dat het bezwaarschrift intern moet worden doorgestuurd,

wat vaak lang kan duren.
Hopelijk geven de voorbeeld bezwaarschriften voldoende informatie om de juiste brief op te stellen.
Succes!